Proiecte ale Consiliului Local Avrămeni
Afisari | 1-20 din total: 24

Nr.Nume FisierAn

1 Hotarare privind aprobarea bugetului local 2013 2013
14 Hotărâre privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 2011
15 Hotărâre privind aprobarea menținerii celor două initîți de învățământ fără personalitate juridică - Școala cu clasele I-IV Dimitrie Cantemir și Școala cu clasele I-IV Ichimeni 2011
16 Hotărâre privind concesionarea suprafețelor de pășune din domeniul public al comunei Avrămeni 2011
17 Hotărâre privind abandonarea iazurilor Adîn I Adînc II și Aurel Vlaicu 2011
18 Hotărâre privind vânzarea din domeniul privat a următoarelor suprafețe de teren pentru concesionarea lor - PC451 și PC452 - 1418 MP 2011
19 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 2011
20 Hotărâre privind midificarea Hotărârii nr. 16 din 23.03.2011 privind concesionarea suprafețelor de pășune din domeniul public al comunei Avrămeni 2011
21 Hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Avrămeni 2011
22 Hotărâre privind aprobarea modificarii Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.... 2011
23 Hotărâre prin care se ia act de prezentarea raportului de activitate al primarului pentru anul 2010 2011
13 Hotărâre privind limitele veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate... 2011
12 Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local, în baza Legii nr. 416/2001 modificată prin Legea nr. 267/2010 2011
2 Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Zahariuc Andreea Liana 2011
1 Hotărâre privind adoptarea bugetului general pe anul 2011 pentru comuna Avrămeni 2011
4 Hotărâre privind demararea procedurilor de aplicare a programului CASA VERDE care va fi cofinanțat de Agenția Fondului de Mediu, cu fonduri nerambursabile... 2011
5 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici privind proiectul de înlocuire sistem clasic de încălzire cu sistem performant tip pompe de căldură...la Scoala 2011
6 Hotărâre privind efectuarea demersurilor necesare în vederea cumpărării unei suprafețe de 2500 mp în Panaitoaia pentru cimitir sătesc 2011
7 Hotărâre privind acordarea unui mandat special d-lui Ioan Cârnu, reprezentant al comunei Avrămeni în Adunarea Generală a ADI AQUA Botoșani să voteze... 2011
8 Hotărâre privind avizarea "Studiului de specialitate privind indicatorii de performanță ai serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare" 2011

Cum considerați activitatea primăriei comunei Avrămeni, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 729
Euro4.9675RON
Dolar American4.6709RON
Lira Sterlina5.7134RON
Franc Elvetian5.1538RON
Aur289.1272RON