Coordonate Generale

COMUNA AVRÃMENI

Aici se poate vizualiza Raportul privind starea economico, sociala și de mediu al comunei Avrãmeni la finele anului 2010, aprobat prin hotãrârea nr. 27 din 17.05.2011

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Avrãmeni face parte din Câmpia Baºeului, parte a câmpiei Jijia-Bahlui. Interfluviile se prezintã sub forma unor dealuri ºi platouri joase. De la vest spre est se succed dl. ªerpãriei, dl. Bodeasa, dl. Avrãmenilor (251m.) , dl. Salciuc (205,3 m.) , dl. Hãneºtilor (186m.), dl. Zoþanilor, dl. Mînzatului, dl. Borolea (244,9m.). Zona colinara este fragmentatã de vãile Avrãmenilor, Borolii, Bodesei, Volovãþului, Rãchitei, Zoiþanilor.
Comuna Avrãmeni se aflã la 15 km. de oraºul Sãveni, pe DN29 care face legãtura între Botoºani ºi ªtefãneºti. DJ294A asigurã legãtura centrului de comunã cu satele Panaitoaia ºi Timuº.

Cum consideraþi activitatea primãriei comunei Avrãmeni, în relaþia cu cetãþenii?
foarte bunã
bunã
deficitarã
foarte rea
Total voturi: 750
Euro4.9737RON
Dolar American4.5689RON
Lira Sterlina5.9158RON
Franc Elvetian5.0989RON
Aur353.2067RON